Forum Anasayfa Forum Anasayfa > Genel Tartışma Odaları > Kullanıcı Çözümleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS Besemesi - Kendi yazdığım özel fonksiyon ve prosedürler
  SSS SSS  Forum Araması   Etkinlikler   Foruma Kayıt Olun Foruma Kayıt Olun  Giriş Giriş

Kendi yazdığım özel fonksiyon ve prosedürler

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 8>
Yazar
Mesaj
  Başlık Arama Başlık Arama  Konu Ayarları Konu Ayarları
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Başlık: Kendi yazdığım özel fonksiyon ve prosedürler
    Gönderildi: 29 Mart 2011 saat 11:37

Tarih detaylı muhasebe bakiyesi fonksiyonuSET ANSI_NULLS ON

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE
FUNCTION [dbo].[fn_muhbakiyeTarihDetayli] ( @MuhKod as nvarchar(25),

@firmano
as integer,

@maliyil
as integer,

@grupno
as integer,

@ilktarih
datetime,

@sontarih
datetime)

RETURNS
float AS

BEGIN

Declare
@Bakiye as float

Select
@Bakiye =(Case

WHEN
(@grupno=0) THEN SUM(fis_meblag0)

WHEN
(@grupno=1) THEN SUM(fis_meblag1)

WHEN
(@grupno=2) THEN SUM(fis_meblag2)

WHEN
(@grupno=3) THEN SUM(fis_meblag3)

WHEN
(@grupno=4) THEN SUM(fis_meblag4)

WHEN
(@grupno=5) THEN SUM(fis_meblag5)

WHEN
(@grupno=6) THEN SUM(fis_meblag6)

ELSE
0

END
)

from
dbo.MUHASEBE_FISLERI WITH (NOLOCK, INDEX = NDX_MUHASEBE_FISLERI_04)

where
(fis_hesap_kod = @MuhKod) AND

(
fis_aktif_pasif=0) AND

(
[email protected]) AND

(
[email protected]) and


(fis_tarih >[email protected] or @ilktarih is null)
and (fis_tarih <[email protected] OR @sontarih IS NULL)

Return
isnull((@Bakiye) ,0)

END

Başa dön
turgay_1983 Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 15 Haziran 2009
Konum: t.c
Durum: Çevrimdışı
Puan: 195
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı turgay_1983 Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 29 Mart 2011 saat 13:18
Çok harika olmuş hocam Bende düzelttim
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 29 Mart 2011 saat 18:42
Evet daha da iyi olur şimdi düzelttim.
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 29 Mart 2011 saat 18:48

database de olan tüm tablolar ve kayıt, index sayısını gösteren sorgu.

Aktarımdan sonra databaseleri karşılaştırmak için birebirdir. Bütün kayıtlar geçtimi diye bakmanıza gerek yok.

DECLARE @tabloadi VARCHAR(1000)
CREATE TABLE #ButunTablolar
(
row_num INT IDENTITY(1, 1),
table_name VARCHAR(1000)
)

--geçici tablo kullanıyoruz
INSERT INTO #ButunTablolar
(table_name)
SELECT [name]
FROM sys.tables
WHERE [schema_id] = 1 

CREATE TABLE #TempTable
(
tabloadi VARCHAR(100),
[kayitsayisi] int,
ayrilmis VARCHAR(50),
data VARCHAR(50),
indexboyutu VARCHAR(50),
kullanilmamis VARCHAR(50)
)

DECLARE @i INT
SET @i= 1
DECLARE @tableCount INT
SET @tableCount = (SELECT COUNT(1) FROM #ButunTablolar )

--bütün tabloları almak için loop yapıyoruz
WHILE ( @i <= @tableCount )
BEGIN
SELECT @tabloadi = table_name
FROM #ButunTablolar
WHERE row_num = @i


INSERT #TempTable
EXEC sp_spaceused @tabloadi

SET @i = @i + 1
END

--select ediyoruz
SELECT *
FROM #TempTable
ORDER BY kayitsayisi DESC

-- temp tablo siliniyor
DROP TABLE #TempTable

DROP TABLE #ButunTablolar
Başa dön
turgay_1983 Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 15 Haziran 2009
Konum: t.c
Durum: Çevrimdışı
Puan: 195
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı turgay_1983 Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 06 Nisan 2011 saat 20:35
Paylaşmak güzel birşeydir Elinize sağlık Stok_choose
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 09:33

Bu fonksiyon girdiğiniz tahirin x ay öncesi tarihini içinde saat bölümü olmadan vercek bir fonksiyon.

Özellikle dönemsel raporlar almak için ideal.


SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[XayOncesi]
( @Date datetime ,@Ay int)
RETURNS datetime
AS
BEGIN
RETURN DATEADD(month,[email protected],CONVERT(datetime, FLOOR(CONVERT(float(24), @Date)) ))
END

GO
---Bu fonksiyon  da girilen tarihin ayının ilk gününü verir.


/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[AyinIlkGunu] Script Date: 04/05/2011 18:22:40 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[AyinIlkGunu]
( @Date datetime )
RETURNS datetime
AS
BEGIN
RETURN CONVERT(datetime,FLOOR(CONVERT(float(24),DATEADD(dd,-(DAY(@Date)-1),@Date))))
END

GO
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 09:37

Satılan miktar fonksiyonu iki tarih arasında çalışır. Depolar tırnak içerisinde virgülle ayrılarak alınabilir.


SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

create FUNCTION [dbo].[fn_SatilanMiktar]
(@stok_kodu nvarchar(25),
@depolarstr nvarchar(MAX) = '',
@ilktarih datetime,
@sontarih datetime)
RETURNS float
AS
BEGIN
DECLARE @VAL As Float
SELECT @VAL=SUM(CASE
WHEN sth_tip =1 THEN sth_miktar
WHEN sth_tip=0 THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END
)
FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK, INDEX = NDX_STOK_HAREKETLERI_04)
WHERE ([email protected]_kodu) AND
((sth_tarih<[email protected]) OR (@sontarih<='1900-1-1') OR (@sontarih is NULL)) AND
((sth_tarih>[email protected]) OR (@ilktarih<='1900-1-1') OR (@ilktarih is NULL)) AND
(
((sth_tip=1) and (sth_normal_iade=0) and (dbo.fn_no_ok(sth_cikis_depo_no,@depolarstr)=1)) OR
((sth_tip=0) and (sth_normal_iade=1) and (dbo.fn_no_ok(sth_giris_depo_no,@depolarstr)=1)) OR
((sth_tip=2) AND (dbo.fn_no_ok(sth_cikis_depo_no,@depolarstr)=1) AND (sth_giris_depo_no<>sth_cikis_depo_no))
)
AND not (sth_cins in (9,3,15))


--(dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0)
IF @VAL is NULL SET @VAL=0
RETURN @VAL
END
GO
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 09:54
  SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_IlBul] (@Kod as nvarchar(25),@adresno as integer)
RETURNS nvarchar(15) AS
BEGIN
declare @IL as nvarchar(15)
set @IL = (SELECT TOP 1 adr_il
FROM dbo.CARI_HESAP_ADRESLERI WITH (NOLOCK)
WHERE ( adr_cari_kod = @Kod ) AND (adr_adres_no [email protected]))
return @IL
END

GO
Başa dön
leeryanamylee1 Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 25 Mart 2010
Durum: Çevrimdışı
Puan: 559
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı leeryanamylee1 Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 13:07
buda benden olsun kalite kontrol tablosu kullanılarak belirli sayılar arası satılan stoklara belirli iskontolar yapar

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[KAMPANYA]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsTrigger') = 1)
drop trigger [dbo].[KAMPANYA]
GO
CREATE TRIGGER KAMPANYA ON [dbo].[STOK_HAREKETLERI]
for INSERT, update
AS
DECLARE @stok_kod VARCHAR (25)
DECLARE @fiyat float
DECLARE @tutar float
declare @miktar float
declare @yuzde1 float
declare @yuzde2 float
declare @yuzde3 float
declare @yuzde4 float
declare @yuzde5 float
declare @yuzde6 float
declare @yuzde7 float
declare @yuzde8 float
declare @yuzde9 float
declare @yuzde10 float
declare @stokmin1 float
declare @stokmin2 float
declare @stokmin3 float
declare @stokmin4 float
declare @stokmin5 float
declare @stokmin6 float
declare @stokmin7 float
declare @stokmin8 float
declare @stokmin9 float
declare @stokmin10 float
declare @stokmax1 float
declare @stokmax2 float
declare @stokmax3 float
declare @stokmax4 float
declare @stokmax5 float
declare @stokmax6 float
declare @stokmax7 float
declare @stokmax8 float
declare @stokmax9 float
declare @stokmax10 float
declare @kampanyalı_stok smallint
SELECT top 1 percent
@stok_kod = (select skk_kodu from STOK_KALKON WHERE skk_olcadi1='iskonto' AND skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)) ,
@tutar=sth_tutar,
@miktar = sth_miktar,
--**Y Ü Z D E L E R **--
@yuzde1 =(select skk_olcideal1 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde2 =(select skk_olcideal2 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde3 =(select skk_olcideal3 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde4 =(select skk_olcideal4 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde5 =(select skk_olcideal5 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde6 =(select skk_olcideal6 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde7 =(select skk_olcideal7 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde8 =(select skk_olcideal8 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde9 =(select skk_olcideal9 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@yuzde10 =(select skk_olcideal10 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
--**M İ N İ M U M  S E V İ Y E L E R**--
@stokmin1 =(select skk_olcmin1 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin2 =(select skk_olcmin2 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin3 =(select skk_olcmin3 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin4 =(select skk_olcmin4 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin5 =(select skk_olcmin5 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin6 =(select skk_olcmin6 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin7 =(select skk_olcmin7 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin8 =(select skk_olcmin8 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin9 =(select skk_olcmin9 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmin10 =(select skk_olcmin10 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
--**M A X İ M U M  S E V İ Y E L E R **--
@stokmax1 =(select skk_olcmax1 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax2 =(select skk_olcmax2 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax3 =(select skk_olcmax3 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax4 =(select skk_olcmax4 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax5 =(select skk_olcmax5 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax6 =(select skk_olcmax6 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax7 =(select skk_olcmax7 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax8 =(select skk_olcmax8 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax9 =(select skk_olcmax9 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted)),
@stokmax10 =(select skk_olcmax10 from dbo.STOK_KALKON WHERE skk_kodu=(select sth_stok_kod from inserted))
--**--

FROM INSERTED
--*1.sıra*--
IF @miktar between @stokmin1 and  @stokmax1
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde1/100  where [email protected]_kod 
END
--*2.sıra*--
IF @miktar between @stokmin2 and  @stokmax2
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde2/100  where [email protected]_kod 
END
--*3.sıra*--
IF @miktar between @stokmin3 and  @stokmax3
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde3/100  where [email protected]_kod 
END
--*4.sıra*--
IF @miktar between @stokmin4 and  @stokmax4
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde4/100  where [email protected]_kod 
END
--*5.sıra*--
IF @miktar between @stokmin5 and  @stokmax5
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde5/100  where [email protected]_kod 
END
--*6.sıra*--
IF @miktar between @stokmin6 and  @stokmax6
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde6/100  where [email protected]_kod 
END
--*7.sıra*--
IF @miktar between @stokmin7 and  @stokmax7
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde7/100  where [email protected]_kod 
END
--*8.sıra*--
IF @miktar between @stokmin8 and  @stokmax8
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde8/100  where [email protected]_kod 
END
--*9.sıra*--
IF @miktar between @stokmin9 and  @stokmax9
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde9/100  where [email protected]_kod 
END
--*10.sıra*--
IF @miktar between @stokmin10 and  @stokmax10
BEGIN
update dbo.STOK_HAREKETLERI SET sth_iskonto1 = @tutar*@yuzde10/100  where [email protected]_kod 
END

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
Başa dön
turgay_1983 Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 15 Haziran 2009
Konum: t.c
Durum: Çevrimdışı
Puan: 195
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı turgay_1983 Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 15:54

Buda benden olsun Arkadaşlar Borkod tanımlı Stokların Genel depodaki Son durum raporu isterseniz diğer depolarada çekebilirsiniz ?

      SELECT sto_kod AS KODU,
       sto_isim AS ADI,
       sto_kisa_ismi AS KISAAD,
       sto_yabanci_isim AS YABANCIAD,
       sto_doviz_cinsi AS DOVIZCINSI,
       sto_perakende_vergi AS PERAKENDEVERGIPNTR,
       sto_toptan_vergi AS TOPTANVERGIPNTR,
       sto_altgrup_kod AS ALTGRUP,
       sto_anagrup_kod AS ANAGRUP,
       sto_uretici_kodu AS URETICI,
       sto_sektor_kodu AS SEKTOR,
       sto_reyon_kodu AS REYON,
       sto_marka_kodu AS MARKA,
       sto_beden_kodu AS BEDENKODU,
       sto_renk_kodu AS RENKKODU,
       sto_pasif_fl AS AKTIFPASIF,
       bar_kodu AS BARKOD,
      CASE
 WHEN BARKOD.bar_birimpntr=1
 THEN STOK.sto_birim1_katsayi
 WHEN BARKOD.bar_birimpntr=2
 THEN STOK.sto_birim2_katsayi
 WHEN BARKOD.bar_birimpntr=3
 THEN STOK.sto_birim3_katsayi
 WHEN BARKOD.bar_birimpntr=4
 THEN STOK.sto_birim4_katsayi
 ELSE 0
 END AS CARPAN,
       --bar_carpani AS CARPAN,
       bar_birimpntr AS BIRIMPNTR,
       bar_bedenpntr AS BEDENPNTR,
       bar_renkpntr AS RENKPNTR,
       bar_special2 AS BOLEN,
       (SELECT dbo.fn_beden_kirilimi (bar_bedenpntr,sto_beden_kodu)) AS BEDEN,
       (SELECT dbo.fn_renk_kirilimi (bar_renkpntr,sto_renk_kodu)) AS RENK,
       (SELECT dbo.fn_VergiYuzde (sto_perakende_vergi)) AS PERAKENDEVERGI,
       (SELECT dbo.fn_VergiYuzde (sto_toptan_vergi)) AS TOPTANVERGI,
       ISNULL((SELECT dbo.fn_StokBirimHesapla (sto_kod,bar_birimpntr,1,1)),1) AS KATSAYI,
       (SELECT dbo.fn_StokBirimi (sto_kod,bar_birimpntr)) AS BIRIM,
       ISNULL((SELECT dbo.fn_DepodakiMiktar (sto_kod,0,CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),112))),4) AS DEPOMIKTAR
  FROM STOKLAR AS STOK WITH (NOLOCK,INDEX=NDX_STOKLAR_02)
  INNER JOIN BARKOD_TANIMLARI AS BARKOD WITH (NOLOCK,INDEX=NDX_BARKOD_TANIMLARI_02) ON
  STOK.sto_kod = BARKOD.bar_stokkodu


 

Başa dön
turgay_1983 Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 15 Haziran 2009
Konum: t.c
Durum: Çevrimdışı
Puan: 195
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı turgay_1983 Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 15:57
Gerçi ben cicicili yapmadım acele yaptım ama:))
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 23:03

Duplicate kayıtları bulma ve sildikten sonra geri alma ile iglili sorgu


if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[CARI_HESAP_HAREKETLERI2]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[CARI_HESAP_HAREKETLERI2]
GO

 
SELECT *

INTO CARI_HESAP_HAREKETLERI2 

FROM CARI_HESAP_HAREKETLERI CARI_HESAP_HAREKETLERI
GROUP BY CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_RECno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_RECid_DBCno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_RECid_RECno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_SpecRecNo, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_iptal, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_fileid, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_hidden, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kilitli, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_degisti, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_CheckSum, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_user, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_date, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_user, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_date, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_special1, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_special2, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_special3, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_firmano, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_subeno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tarihi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tip, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cinsi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_normal_Iade, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrak_tip, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_satir_no, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_seri, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_sira, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_belge_no, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_belge_tarih, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cari_cins, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kod, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kasa_hizmet, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kasa_hizkod, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_d_kurtar, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_d_cins, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_d_kur, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_altd_kur, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_grupno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_meblag, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vade, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_fis_tarih, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_fis_sirano, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto1, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto2, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto3, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto4, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto5, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_iskonto6, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_masraf1, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_masraf2, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_masraf3, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_sozlesme_DBCno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_sozlesme_RECno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_yat_tes_kodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciro_cari_kodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ft_masraf4, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi1, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi2, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi3, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi4, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi5, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi6, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi7, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi8, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi9, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergi10, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_yuvarlama, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tpoz, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_aciklama, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_trefno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_sntck_poz, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_karsidcinsi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_karsid_kur, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_karsidgrupno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_srmrkkodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_reftarihi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr1, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr2, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr3, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr4, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr5, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr6, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr7, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_odeme_arr8, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_miktari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_aratoplam, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergipntr, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_istisnakodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ver_tev_carpani, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_stopaj, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_savsandesfonu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vergisiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_satici_kodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_mustahsil_borsa, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_mustahsil_bagkur, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_mustahsil_diger, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalMSDF, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalHamaliye, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalStopaj, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalKomisyonu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_StFonPntr, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_pos_hareketi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vardiya_tarihi, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vardiya_no, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_vardiya_evrak_ti, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalRusum, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalNavlunTut, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalRehinFuture, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalKomisyon, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_Vade_Farki_Yuz, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_karsisrmrkkodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_EXIMkodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalRehinSandikmiktari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalSandikVrMiktar, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalSandikTutari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalSandikKDVTutari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalrehinSandikTutari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_Tevkifat_turu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ticaret_turu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_otvtutari, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_otvvergisiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_projekodu, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_oivergisiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciroprim_DBCno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciroprim_RECno, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalHamaliyeKdv, 
         CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_HalHamaliyeVergisiz_fl
HAVING COUNT(*)>1

GO 
DELETE
FROM CARI_HESAP_HAREKETLERI 
WHERE cha_RECno IN( select cha_RECno FROM CARI_HESAP_HAREKETLERI2)


GO
INSERT INTO CARI_HESAP_HAREKETLERI
SELECT * FROM CARI_HESAP_HAREKETLERI2
GO

Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 07 Nisan 2011 saat 23:27

14 Versiyonu her stoğun son 15 girişini cursor kullanarak çok hızlı biçimde getirir.


SET NOCOUNT ON

DECLARE @sto_kod varchar(50), @sto_isim nvarchar(50),@sto_anagrup_kod varchar(20),@satirno int,
@message varchar(80), @sth_tutar float,@sth_miktar int,@sth_tarih as datetimeDECLARE sto_cursor CURSOR FOR
SELECT sto_kod, sto_isim,sto_anagrup_kod
FROM STOKLAR
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[sononbes]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[sononbes]

CREATE TABLE [dbo].[sononbes](
[sto_kod] [varchar](25) NULL,
[sto_isim] [varchar](50) NULL,
[sto_anagrup_kod] varchar(20) NULL,

[sth_tutar] [float] NULL,
[sth_miktar] int null,
[sth_tarih] datetime
)

OPEN sto_cursor

FETCH NEXT FROM sto_cursor
INTO @sto_kod, @sto_isim,@sto_anagrup_kod

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN


DECLARE sth_cursor CURSOR FOR
SELECT top 15 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar, sth_iskonto1, sth_iskonto2, sth_iskonto3,
sth_iskonto4, sth_iskonto5, sth_iskonto6, sth_masraf1, sth_masraf2, sth_masraf3, sth_masraf4, sth_otvtutari,0, sth_tip, 0, sth_har_doviz_kuru, sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) / sth_miktar / sth_stok_doviz_kuru ,sth_miktar,sth_tarih
FROM STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
WHERE (sth_tip = 0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins) <> 1) AND (sth_normal_iade = 0) AND
(sth_evraktip IN (0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15))

and sth_stok_kod [email protected]_kod
order by sth_tarih desc

OPEN sth_cursor
FETCH NEXT FROM sth_cursor INTO @sth_tutar,@sth_miktar,@sth_tarih

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

insert into dbo.sononbes(sto_kod,sto_isim,sto_anagrup_kod ,sth_tutar,sth_miktar,sth_tarih)
select @sto_kod,@sto_isim,@sto_anagrup_kod ,@sth_tutar,@sth_miktar,@sth_tarih


FETCH NEXT FROM sth_cursor INTO @sth_tutar,@sth_miktar,@sth_tarih
END


CLOSE sth_cursor
DEALLOCATE sth_cursor
FETCH NEXT FROM sto_cursor
INTO @sto_kod, @sto_isim,@sto_anagrup_kod
END

CLOSE sto_cursor
DEALLOCATE sto_cursor
SELECT ROW_NUMBER() OVER(partition by sto_kod ORDER BY sto_kod) as [satır numarası], sto_anagrup_kod AS [ana grup kodu], sto_kod AS [stok kodu], sto_isim AS [stok ismi], sth_miktar AS miktar, ROUND(sth_tutar, 2) AS [birim fiyat],CONVERT(VARCHAR(10),sth_tarih ,104)as [tarih]
FROM sononbes
ORDER BY sto_kod

Başa dön
simge_ist Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 28 Mayıs 2009
Konum: Türkiye
Durum: Çevrimdışı
Puan: 372
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı simge_ist Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 10:15
Aldığınız paylaşım keyfinin sürekli olmasını diliyorum,
elleriniz dert görmesin :)
Simge Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.

İkitelli-İstanbul

www.simge.com.tr
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 13:42


/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[SonIthalatGirisBirimFiyati] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOCREATE

function [dbo].[SonIthalatGirisBirimFiyati](@stokkod varchar(25))
returns

float
BEGIN

declare

@val float


set @val=
(SELECT top 1

dbo.fn_StokHareketNetBirimFiyat(
sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
2,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_miktar)

FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH(NOLOCK)

WHERE (sth_tip = 0) AND ((sth_cins IN (12))) AND (sth_stok_kod = @stokkod ) AND (sth_normal_iade = 0)

ORDER BY sth_tarih DESC)

--IF @VAL ='' SET @VAL = dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT)
RETURN

@VAL
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[SonIthalatGirenMiktar] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOCREATE

function [dbo].[SonIthalatGirenMiktar](@stokkod varchar(25))
returns

float
BEGIN

declare

@val float


set @val=
(SELECT TOP (1) SUM(sth_miktar) AS Expr1
FROM STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
WHERE (sth_tip = 0) AND (sth_cins IN (12)) AND (sth_stok_kod = @stokkod) AND (sth_normal_iade = 0)
GROUP BY sth_tarih
ORDER BY sth_tarih DESC)

--IF @VAL ='' SET @VAL = dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT)
RETURN

@VAL
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[AciklamadanAdresBul] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[AciklamadanAdresBul]
(@aciklama varchar (25) , @carikod varchar(25))
RETURNS
int
AS
BEGIN
DECLARE @VAL int
SELECT @VAL=
mye_adres_no
FROM CARI_HESAP_YETKILILERI

WHERE (mye_cari_kod = @carikod and @aciklama =mye_isim)


if @VAL is null set @VAL =1


RETURN @VAL

End

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[SonDagitilanDeger] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE

function [dbo].[SonDagitilanDeger](@stokkod varchar(25))
returns

float
BEGIN

declare

@val float


select @val=
tutar from ( select sum(dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
2,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)) as tutar ,sth_tarih as sth_tarih

FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH(NOLOCK)


WHERE ((sth_cins IN (3))) AND (sth_stok_kod = @stokkod )
group by sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_tarih,sth_stok_kod
) as S
order by sth_tarih desc

--IF @VAL ='' SET @VAL = dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT)
RETURN

@VAL
END
GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[SonGirisBirimFiyati] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE

function [dbo].[SonGirisBirimFiyati](@stokkod varchar(25))
returns

float
BEGIN

declare

@val float


set @val=
(SELECT top 1

dbo.fn_StokHareketNetBirimFiyat(
sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
2,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_miktar)

FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH(NOLOCK)

WHERE (sth_tip = 0) AND (NOT (sth_cins IN (15,3,9))) AND (sth_stok_kod = @stokkod ) AND (sth_normal_iade = 0)

ORDER BY sth_tarih DESC)


RETURN

@VAL
END
GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[XayOncesi] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[XayOncesi]
( @Date datetime ,@Ay int)
RETURNS datetime
AS
BEGIN
RETURN DATEADD(month,[email protected],CONVERT(datetime, FLOOR(CONVERT(float(24), @Date)) ))
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[AyinIlkGunu] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[AyinIlkGunu]
( @Date datetime )
RETURNS datetime
AS
BEGIN
RETURN CONVERT(datetime,FLOOR(CONVERT(float(24),DATEADD(dd,-(DAY(@Date)-1),@Date))))
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_SatilanMiktar] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

create FUNCTION [dbo].[fn_SatilanMiktar]
(@stok_kodu nvarchar(25),
@depolarstr nvarchar(MAX) = '',
@ilktarih datetime,
@sontarih datetime)
RETURNS float
AS
BEGIN
DECLARE @VAL As Float
SELECT @VAL=SUM(CASE
WHEN sth_tip =1 THEN sth_miktar
WHEN sth_tip=0 THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END
)
FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK, INDEX = NDX_STOK_HAREKETLERI_04)
WHERE ([email protected]_kodu) AND
((sth_tarih<[email protected]) OR (@sontarih<='1900-1-1') OR (@sontarih is NULL)) AND
((sth_tarih>[email protected]) OR (@ilktarih<='1900-1-1') OR (@ilktarih is NULL)) AND
(
((sth_tip=1) and (sth_normal_iade=0) and (dbo.fn_no_ok(sth_cikis_depo_no,@depolarstr)=1)) OR
((sth_tip=0) and (sth_normal_iade=1) and (dbo.fn_no_ok(sth_giris_depo_no,@depolarstr)=1)) OR
((sth_tip=2) AND (dbo.fn_no_ok(sth_cikis_depo_no,@depolarstr)=1) AND (sth_giris_depo_no<>sth_cikis_depo_no))
)
AND not (sth_cins in (9,15))


--(dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0)
IF @VAL is NULL SET @VAL=0
RETURN @VAL
END
GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_CepTelBul] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_CepTelBul] (@Kod as nvarchar(25),@adresno as integer)
RETURNS nvarchar(100) AS
BEGIN
declare @ADRES as nvarchar(100)
set @ADRES = (SELECT TOP 1 adr_ozel_not
FROM dbo.CARI_HESAP_ADRESLERI WITH (NOLOCK)
WHERE ( adr_cari_kod = @Kod ) AND (adr_adres_no [email protected]))
if @ADRES =''
SELECT @ADRES =
cari_CepTel
FROM CARI_HESAPLAR
WHERE cari_kod [email protected]
if @ADRES IS NULL
SELECT @ADRES =
cari_CepTel
FROM CARI_HESAPLAR
WHERE cari_kod [email protected]
return @ADRES
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_IlBul] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_IlBul] (@Kod as nvarchar(25),@adresno as integer)
RETURNS nvarchar(100) AS
BEGIN
declare @ADRES as nvarchar(100)
set @ADRES = (SELECT TOP 1 adr_il
FROM dbo.CARI_HESAP_ADRESLERI WITH (NOLOCK)
WHERE ( adr_cari_kod = @Kod ) AND (adr_adres_no [email protected]))
return @ADRES
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_IlceBul] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_IlceBul] (@Kod as nvarchar(25),@adresno as integer)
RETURNS nvarchar(100) AS
BEGIN
declare @ADRES as nvarchar(100)
set @ADRES = (SELECT TOP 1 adr_ilce

FROM dbo.CARI_HESAP_ADRESLERI WITH (NOLOCK)
WHERE ( adr_cari_kod = @Kod ) AND (adr_adres_no [email protected]))
return @ADRES
END

GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_AdresBul] Script Date: 04/09/2011 12:19:17 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_AdresBul] (@Kod as nvarchar(25),@adresno as integer)
RETURNS nvarchar(100) AS
BEGIN
declare @ADRES as nvarchar(100)
set @ADRES = (SELECT TOP 1 adr_cadde+' '+adr_sokak

FROM dbo.CARI_HESAP_ADRESLERI WITH (NOLOCK)
WHERE ( adr_cari_kod = @Kod ) AND (adr_adres_no [email protected]))
return @ADRES
END

GOBaşa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 22:27

SELECT TOP 100 PERCENT
sto_RECno AS [msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
sto_kod AS [msg_S_0078],
sto_isim AS [msg_S_0870] ,
sto_anagrup_kod as [ANA GRUP KODU],
sto_altgrup_kod as [ALT GRUP KOD],
(SELECT STOK_KATEGORILERI.ktg_isim
FROM dbo.STOK_KATEGORILERI STOK_KATEGORILERI
WHERE ( STOK_KATEGORILERI.ktg_kod =sto_kategori_kodu )
)  as [KATEGORİSİ],
sto_marka_kodu as [MARKASI],
dbo.fn_EldekiMiktar(sto_kod) AS [msg_S_0165] /* MİKTAR */,
dbo.fn_DovizIsmi(dbo.fn_StokFiyatDovizCinsi(sto_kod, 1, 0)) AS [MALİYET DÖVİZİ], /* DVZ */
dbo.fn_StokSatisFiyati (sto_kod, 1, 0) AS [MALİYET f.] /* FİYAT */ ,
dbo.SonGirisBirimFiyati(sto_kod) as [SON GİRİŞ FİYATI FOB],
dbo.SonDagitilanDeger(sto_kod) as [son dağıtılan değer],
dbo.SonIthalatGirenMiktar(sto_kod) as [son ithalat giren miktar],
+dbo.SonIthalatGirisBirimFiyati(sto_kod) as [son ithalat giriş birim fiyatı],
ISNULL((dbo.SonDagitilanDeger(sto_kod)/dbo.SonIthalatGirenMiktar(sto_kod)) ,0)+dbo.SonIthalatGirisBirimFiyati(sto_kod) as [son giren değer +dağıtım],

dbo.fn_StokSatisFiyati (sto_kod, 2, 0) AS [DAĞITICI],
dbo.fn_StokSatisFiyati (sto_kod, 3, 0) AS [ANA BAYİ],
dbo.fn_StokSatisFiyati (sto_kod, 4, 0) AS [BAYİ],
dbo.fn_StokSatisFiyati (sto_kod, 5, 0) AS [SON KULLANICI],
 dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1',dbo.AyinIlkGunu(GETDATE()),GETDATE()) AS [Mevcut Ay],
 dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),1), GETDATE()) AS [Son 1 Ay],
  dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),4),dbo.XayOncesi(GETDATE(),1)) AS [Önceki 3 Ay]
,
case when dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),1), GETDATE()) <=0
then
case when   dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),4),dbo.XayOncesi(GETDATE(),1)) >0 then -100  end
else
 case when dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),1), GETDATE()) >0 then
/**/case when  dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),4),dbo.XayOncesi(GETDATE(),1)) <=0 then 100
else
 ((dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),1), GETDATE()) -
 (dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),4),dbo.XayOncesi(GETDATE(),1))/3))/
  (dbo.fn_SatilanMiktar(sto_kod, N'1', dbo.XayOncesi(GETDATE(),4),dbo.XayOncesi(GETDATE(),1))/3) *100)
end
end
end
 AS [Büyüme %]

FROM dbo.STOKLAR WITH (NOLOCK)
ORDER BY sto_kod

Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 22:32
Alışları eksi olarak getiren küp(satış kübü ile union edilirse alış ve satış birleştirilmiş olarak gelir)
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_Stok_Masraf_Musteri_Grup_Hareket_Kubu] Script Date: 08/31/2010 14:40:57 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

alter FUNCTION [dbo].[fn_Stok_Masraf_Musteri_Grup_Hareket_Kubu2](@ilktar datetime, @sontar datetime, @Satis_fl bit, @Irsaliye_fl bit)
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
SELECT TOP 100 PERCENT
sth_firmano AS [msg_S_1263],
sth_subeno AS [msg_S_1126],
STR(YEAR(sth_tarih),4,0) AS [msg_S_1230],
dbo.fn_YilAyTr(sth_tarih) AS [msg_S_0223],
dbo.fn_YilHafta(sth_tarih) AS [msg_S_0481],
sth_tarih AS [msg_S_0089],
dbo.fn_StokHarCins(sth_cins)AS [msg_S_0003],
dbo.fn_StokHarDepoIsmi(sth_giris_depo_no,sth_cikis_depo_no,sth_tip) AS [msg_S_0159],
dbo.fn_AnaGrupIsmi(S.sto_anagrup_kod) AS [msg_S_0046],
dbo.fn_AltGrupIsmi(S.sto_anagrup_kod,S.sto_altgrup_kod) AS [msg_S_0047],
dbo.fn_CarininIsminiBul(0,S.sto_sat_cari_kod) AS [msg_S_0527],
dbo.fn_ReyonIsmi(S.sto_reyon_kodu) AS [msg_S_0050],
dbo.fn_UreticiIsmi(S.sto_uretici_kodu) AS [msg_S_0049],
dbo.fn_SektorIsmi(S.sto_sektor_kodu) AS [msg_S_0051],
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,S.sto_urun_sorkod) AS [msg_S_0528],
dbo.fn_MuhGrupIsmi(S.sto_muhgrup_kodu) AS [msg_S_0346],
dbo.fn_AmbalajIsmi(S.sto_ambalaj_kodu) AS [msg_S_0054],
dbo.fn_KaliteKontrolIsmi(S.sto_kalkon_kodu) AS [msg_S_0529],
dbo.fn_MarkaIsmi(S.sto_marka_kodu) AS [msg_S_0052],
dbo.fn_RenkIsmi(S.sto_renk_kodu) AS [msg_S_0058],
dbo.fn_BedenIsmi(sto_beden_kodu) AS [msg_S_0057],
dbo.fn_ModelIsmi(S.sto_model_kodu) AS [msg_S_0059],
dbo.fn_KategoriIsmi(S.sto_kategori_kodu) AS [msg_S_0012],
(SELECT ysn_ismi FROM STOK_YILSEZON_TANIMLARI WITH (NOLOCK) WHERE (ysn_kodu = S.sto_sezon_kodu)) AS [msg_S_0041] ,/* SEZON İSMİ */
S.sto_kod AS [msg_S_2663], /* STOK/HİZMET KODU */
S.sto_isim AS [msg_S_2664], /* STOK/HİZMET İSMİ */
sth_proje_kodu AS [msg_S_0116],
sth_stok_srm_merkezi AS [msg_S_0118],
dbo.fn_SorumlulukMerkeziIsmi(sth_cari_srm_merkezi) AS [msg_S_0425],
dbo.fn_CariGrupIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0471],
dbo.fn_CariBolgeIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0473],
dbo.fn_CariSektorIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0474],
sth_cari_kodu AS [msg_S_1032],
dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [msg_S_0201],
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,sth_plasiyer_kodu) AS [msg_S_0534],
(select cari_per_prim_yuzde from dbo.CARI_PERSONEL_TANIMLARI where cari_per_kod=sth_plasiyer_kodu) AS [msg_S_1427],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
END AS [msg_S_0535],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2621],
CASE
WHEN sth_normal_iade=1 THEN
dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2622],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
END AS [msg_S_0536],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2623],
CASE
WHEN sth_normal_iade=1 THEN
dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2624],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
END AS [msg_S_1868],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2625],
CASE
WHEN sth_normal_iade=1 THEN
dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
0,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2626],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
END AS [msg_S_1869],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2627],
CASE
WHEN sth_normal_iade=1 THEN
dbo.fn_StokHareketVergiDahilNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
1,0,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_vergi,
sth_masraf_vergi,
sth_otv_vergi,
sth_oiv_vergi)
ELSE
Cast(0 AS float)
END AS [msg_S_2628],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * (sth_iskonto1+
sth_iskonto2+
sth_iskonto3+
sth_iskonto4+
sth_iskonto5+
sth_iskonto6) * sth_har_doviz_kuru
ELSE
(sth_iskonto1+
sth_iskonto2+
sth_iskonto3+
sth_iskonto4+
sth_iskonto5+
sth_iskonto6) * sth_har_doviz_kuru
END AS [msg_S_0489],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * ((sth_iskonto1+
sth_iskonto2+
sth_iskonto3+
sth_iskonto4+
sth_iskonto5+
sth_iskonto6) * sth_har_doviz_kuru / sth_alt_doviz_kuru )
ELSE
((sth_iskonto1+
sth_iskonto2+
sth_iskonto3+
sth_iskonto4+
sth_iskonto5+
sth_iskonto6) * sth_har_doviz_kuru / sth_alt_doviz_kuru )
END AS [msg_S_0490],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * (sth_masraf1+
sth_masraf2+
sth_masraf3+
sth_masraf4) * sth_har_doviz_kuru
ELSE
(sth_masraf1+
sth_masraf2+
sth_masraf3+
sth_masraf4) * sth_har_doviz_kuru
END AS [msg_S_1728],
CASE
WHEN sth_normal_iade=0 THEN
(-1) * ((sth_masraf1+
sth_masraf2+
sth_masraf3+
sth_masraf4) * sth_har_doviz_kuru / sth_alt_doviz_kuru )
ELSE
((sth_masraf1+
sth_masraf2+
sth_masraf3+
sth_masraf4) * sth_har_doviz_kuru / sth_alt_doviz_kuru )
END AS [msg_S_1729],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar
WHEN (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0165],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_2629],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_2630],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
(-1) * dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 2)
WHEN (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 2)
ELSE 0
END AS [msg_S_0722],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
(-1) * dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 3)
WHEN (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 3)
ELSE 0
END AS [msg_S_0723],
CASE
WHEN (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
(-1) * dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 4)
WHEN (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
dbo.fn_VerilenBirimMiktarHesapla(sth_stok_kod, sth_miktar, 4)
ELSE 0
END AS [msg_S_0724]
FROM dbo.STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOKLAR AS S ON S.sto_kod=sth_stok_kod
LEFT OUTER JOIN dbo.CARI_HESAPLAR ON (sth_cari_kodu=cari_kod)
WHERE ((sth_tip=1 and sth_normal_iade=0 and @Satis_fl=1) or
(sth_tip=0 and sth_normal_iade=1 and @Satis_fl=1) or
(sth_tip=0 and sth_normal_iade=0 and @Satis_fl=0) or
(sth_tip=1 and sth_normal_iade=1 and @Satis_fl=0) ) and
((@Irsaliye_fl = 1) or (sth_fat_recid_recno <> 0)) And
(sth_cins in (0,1,2,9,12,13,14,15,16)) AND
-- 110.694 nolu is emri ile cari kodu bos olanlarinda gelmesi istendi.
-- (sth_cari_kodu<>'') AND
((sth_tarih>[email protected]) or (@ilktar is NULL)) AND
((sth_tarih<[email protected]) or (@sontar is NULL))
/*PAR0*/ --Dikkat bu aciklama kod icinden degistiriliyor kaldirmayin
/*PAR2*/
UNION ALL
SELECT TOP 100 PERCENT
cha_firmano,
cha_subeno,
STR(YEAR(cha_tarihi),4,0),
dbo.fn_YilAyTr(cha_tarihi),
dbo.fn_YilHafta(cha_tarihi),
cha_tarihi,
dbo.fn_CariHarCins(cha_cinsi),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_CariCins(cha_kasa_hizmet),
dbo.fn_CariCins(cha_kasa_hizmet),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT),
cha_kasa_hizkod,
dbo.fn_CarininIsminiBul(cha_kasa_hizmet,cha_kasa_hizkod),
cha_projekodu ,
cha_srmrkkodu ,
dbo.fn_SorumlulukMerkeziIsmi(cha_srmrkkodu),
dbo.fn_CariGrupIsmi(cha_kod),
dbo.fn_CariBolgeIsmi(cha_kod),
dbo.fn_CariSektorIsmi(cha_kod),
cha_kod,
dbo.fn_CarininIsminiBul(cha_cari_cins,cha_kod),
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,cha_satici_kodu),
(select cari_per_prim_yuzde from dbo.CARI_PERSONEL_TANIMLARI where cari_per_kod=cha_satici_kodu),
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN
(-1) * dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
else dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=1 THEN dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=1 THEN dbo.fn_CariHesapMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=1 THEN dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
0,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=1 THEN dbo.fn_CariHesapVergiDahilMeblag ( cha_meblag ,
cha_aratoplam,
cha_vergi1 ,
cha_vergi2 ,
cha_vergi3 ,
cha_vergi4 ,
cha_vergi5 ,
cha_vergi6 ,
cha_vergi7 ,
cha_vergi8 ,
cha_vergi9 ,
cha_vergi10 ,
cha_d_kur,
cha_altd_kur ,
cha_karsid_kur ,
cha_cinsi,
cha_evrak_tip,
1,
cha_kasa_hizmet,
cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl,
cha_ft_masraf1,cha_ft_masraf2,cha_ft_masraf3,cha_ft_masraf4,
cha_odeme_arr1,cha_odeme_arr2,cha_odeme_arr3,cha_odeme_arr4,
cha_odeme_arr5,cha_odeme_arr6,cha_odeme_arr7,cha_odeme_arr8,
cha_otvtutari,
cha_oivtutari,
cha_yuvarlama,
dbo.fn_ToplamTevkifat(cha_RECid_DBCno,cha_RECid_RECno),
cha_stopaj,cha_savsandesfonu)
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN
(-1) * ((cha_ft_iskonto1+
cha_ft_iskonto2+
cha_ft_iskonto3+
cha_ft_iskonto4+
cha_ft_iskonto5+
cha_ft_iskonto6) * cha_d_kur)
ELSE
((cha_ft_iskonto1+
cha_ft_iskonto2+
cha_ft_iskonto3+
cha_ft_iskonto4+
cha_ft_iskonto5+
cha_ft_iskonto6) * cha_d_kur)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN
(-1) * ((cha_ft_iskonto1+
cha_ft_iskonto2+
cha_ft_iskonto3+
cha_ft_iskonto4+
cha_ft_iskonto5+
cha_ft_iskonto6) * cha_d_kur / cha_altd_kur)
ELSE
((cha_ft_iskonto1+
cha_ft_iskonto2+
cha_ft_iskonto3+
cha_ft_iskonto4+
cha_ft_iskonto5+
cha_ft_iskonto6) * cha_d_kur / cha_altd_kur)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN
(-1) * ((cha_ft_masraf1+
cha_ft_masraf2+
cha_ft_masraf3+
cha_ft_masraf4) * cha_d_kur)
ELSE
((cha_ft_masraf1+
cha_ft_masraf2+
cha_ft_masraf3+
cha_ft_masraf4) * cha_d_kur)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN
(-1) * ((cha_ft_masraf1+
cha_ft_masraf2+
cha_ft_masraf3+
cha_ft_masraf4) * cha_d_kur / cha_altd_kur)
ELSE
((cha_ft_masraf1+
cha_ft_masraf2+
cha_ft_masraf3+
cha_ft_masraf4) * cha_d_kur / cha_altd_kur)
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * cha_miktari
ELSE cha_miktari
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=0 THEN (-1) * cha_miktari
ELSE 0
END,
CASE
WHEN cha_normal_Iade=1 THEN cha_miktari
ELSE 0
END,
Cast(0 AS float), -- miktar 2
Cast(0 AS float), -- miktar 3
Cast(0 AS float) -- miktar 4
FROM dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN dbo.CARI_HESAPLAR ON (cha_kod=cari_kod)
WHERE ((cha_tip=0 and cha_normal_Iade=0 and @Satis_fl=1) or
(cha_tip=1 and cha_normal_Iade=1 and @Satis_fl=1) or
(cha_tip=1 and cha_normal_Iade=0 and @Satis_fl=0) or
(cha_tip=0 and cha_normal_Iade=1 and @Satis_fl=0) ) and
(cha_cinsi in (8,9,10,11,12,14,28)) and
-- 110.694 nolu is emri ile cari kodu bos olanlarinda gelmesi istendi.
-- (cha_kasa_hizkod<>'') and
((cha_tarihi>[email protected]) or (@ilktar is NULL)) AND
((cha_tarihi<[email protected]) or (@sontar is NULL))
/*PAR1*/ --Dikkat bu aciklama kod icinden degistiriliyor kaldirmayin
/*PAR2*/
)

/*


Select 'satis' as [kategori],* from dbo.fn_Stok_Masraf_Musteri_Grup_Hareket_Kubu('20100101', '20101231', 1, 0)
union all
Select 'satinalma',* from dbo.fn_Stok_Masraf_Musteri_Grup_Hareket_Kubu2('20100101', '20101231', 0, 0)
*/

Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 22:35

Mikrodaki rapor kolonlarını rakama çevirme sorgusu.

CONVERT(FLOAT, REPLACE(REPLACE('#9#','.',''),',','.')) 

Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 22:40
--Cari isminden kodunu bulan fonksiyon.

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
create FUNCTION [dbo].[fn_CarininKodunuBul] (@unvan as varchar(50))
RETURNS varchar(25) AS
BEGIN
  Declare @kod as varchar(25)
   Select @kod=cari_kod from dbo.CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK) WHERE [email protected]
  
  IF @kod is NULL SET @kod = dbo.fn_GetResource('M',430,DEFAULT)
  Return @kod
END
Başa dön
stok_choose Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member
Avatar

Kayıt tarihi: 01 Şubat 2006
Durum: Çevrimdışı
Puan: 1502
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı stok_choose Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 11 Nisan 2011 saat 22:44

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_stokortalamagirisorijinal] Script Date: 02/22/2011 14:40:33 ******/

---stok ortalama giriş değeri orijinal  döviz cinsinden

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_stokortalamagirisorijinal]
(@stokkod varchar (25))
RETURNS float
AS
BEGIN
DECLARE @sonuc float
SELECT @sonuc =

SUM(dbo.fn_StokHareketNetDeger( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
2,--sth_har_doviz_cinsi,[email protected],
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru))/SUM(sth_miktar)


from STOK_HAREKETLERI
WHERE (sth_stok_kod = @stokkod) and (sth_tip = 0) AND (sth_cins IN (12,11, 0)) AND (sth_normal_iade = 0)
GROUP BY sth_stok_kod
RETURN @sonuc
END

Başa dön
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 8>
  Konuyu Paylaş   

Foruma Atla Forum Yetkileri Sürükle bırak

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.04
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.

Bu sayfa 0,094 saniyede yüklenmiştir.