Forum Anasayfa Forum Anasayfa > Genel Tartışma Odaları > Nasıl Yaparım?
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS Besemesi - Temsilci adı getirme
  SSS SSS  Forum Araması   Etkinlikler   Foruma Kayıt Olun Foruma Kayıt Olun  Giriş Giriş

Temsilci adı getirme

 Cevap Yaz Cevap Yaz
Yazar
Mesaj
  Başlık Arama Başlık Arama  Konu Ayarları Konu Ayarları
ozalp Sürükle bırak
Groupie
Groupie


Kayıt tarihi: 10 Kasım 2008
Durum: Çevrimdışı
Puan: 43
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı ozalp Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Başlık: Temsilci adı getirme
    Gönderildi: 28 Eylül 2020 saat 12:25
Merhaba,

Aşağıdaki stok hareket evrakları yönetimine Temsilci adını ve cari ünvan iki yi getiremedim,

carinin isminibul fonksiyonu çalışmadı, yardımcı olacak var mı acaba, teşekkürlerUSE [MikroDB_V16_OZ]
GO
/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[fn_StokHareketEvrakYonetimi]    Script Date: 28.09.2020 12:09:28 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_StokHareketEvrakYonetimi](
@ilktar   datetime,
@sontar  datetime,
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '',
@EvrakTipleristr nvarchar(320) = '')
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
WITH  EvrakTipList AS
( SELECT CONVERT(INT, Item) AS EvrakTipNo
FROM dbo.SplitToItems(@EvrakTipleristr, ',')
),
DepoList AS
( SELECT CONVERT(INT, Item) AS DepoNo
FROM dbo.SplitToItems(@Depolarstr, ',')
)
SELECT TOP 100 PERCENT  MIN(sth_Guid) AS [#msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
sth_evrakno_seri AS [msg_S_0090] /* SERİ */ ,
sth_evrakno_sira AS [msg_S_0157] /* SIRA NO */ ,
MIN(sth_tarih) AS [msg_S_0089] /* TARİH */ ,
MIN(CCinsIsim) AS [msg_S_0199] /* CARİ CİNSİ */ ,
sth_cari_kodu AS [msg_S_0200] /* CARİ KODU */ ,


dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [msg_S_0201] /* CARİ İSMİ */ ,
SUM(sth_tutar) AS TUTAR,
dbo.fn_StokHarDepoIsmi(MIN(sth_giris_depo_no),MIN(sth_cikis_depo_no),sth_tip) As [msg_S_0159] /* DEPO */ ,
MIN(SHEvrIsim) AS [msg_S_0555] /* EVRAK ADI */ ,
MIN(SHCinsIsim) AS [msg_S_0003] /* CİNSİ */ ,
MIN(SHTipIsim) AS [msg_S_0077] /* TİPİ */ ,
MIN(NIIsim) AS [msg_S_0097] /* N/İ */ ,
COUNT(sth_satirno) AS [msg_S_0404] /* SATIR SAYISI */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1007] /* GENEL AÇIKLAMA 1 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1009] /* GENEL AÇIKLAMA 2 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1010] /* GENEL AÇIKLAMA 3 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1011] /* GENEL AÇIKLAMA 4 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1012] /* GENEL AÇIKLAMA 5 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1013] /* GENEL AÇIKLAMA 6 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1014] /* GENEL AÇIKLAMA 7 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1015] /* GENEL AÇIKLAMA 8 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1016] /* GENEL AÇIKLAMA 9 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1017] /* GENEL AÇIKLAMA 10 */
FROM  dbo.STOK_HAREKETLERI  WITH (NOLOCK, INDEX=NDX_STOK_HAREKETLERI_02)
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Evrak_Isimleri SHEVRAK ON SHEvrNo=sth_evraktip
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Cins_Isimleri  SHCINS  ON SHCinsNo=sth_cins
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Tip_Isimleri   SHTIP   ON SHTipNo=sth_tip
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Normal_Iade_Isimleri        SHNI    ON NINo=sth_normal_iade
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Cins_Isimleri                  ON CCinsNo=sth_cari_cinsi
WHERE ((sth_tarih>=@ilktar) or (@ilktar is NULL)) AND
((sth_tarih<=@sontar) or (@sontar is NULL)) AND
( ( @Depolarstr = '' ) OR
( sth_giris_depo_no in (Select DepoNo from DepoList) AND (sth_tip in (0,2)) ) OR
( sth_cikis_depo_no in (Select DepoNo from DepoList) AND (sth_tip in (1,2)) )     )  AND
( (@EvrakTipleristr = '') or (sth_evraktip in (Select EvrakTipNo from EvrakTipList)) )
GROUP BY sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_cins,sth_normal_iade , sth_cari_cinsi , sth_cari_kodu
ORDER BY sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_cins,sth_normal_iade , sth_cari_cinsi , sth_cari_kodu
)
Başa dön
MYERP Sürükle bırak
Senior Member
Senior Member


Kayıt tarihi: 06 Mayıs 2014
Durum: Çevrimdışı
Puan: 874
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı MYERP Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 28 Eylül 2020 saat 17:34


USE [MikroDB_V16_DENEME]
GO
/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[fn_StokHareketEvrakYonetimi]    Script Date: 28.09.2020 17:30:04 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_StokHareketEvrakYonetimi](
@ilktar   datetime,
@sontar  datetime,
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '',
@EvrakTipleristr nvarchar(320) = '')
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
WITH  EvrakTipList AS
( SELECT CONVERT(INT, Item) AS EvrakTipNo
FROM dbo.SplitToItems(@EvrakTipleristr, ',')
),
DepoList AS
( SELECT CONVERT(INT, Item) AS DepoNo
FROM dbo.SplitToItems(@Depolarstr, ',')
)
SELECT TOP 100 PERCENT  MIN(sth_Guid) AS [#msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
sth_evrakno_seri AS [msg_S_0090] /* SERİ */ ,
sth_evrakno_sira AS [msg_S_0157] /* SIRA NO */ ,
MIN(sth_tarih) AS [msg_S_0089] /* TARİH */ ,
MIN(CCinsIsim) AS [msg_S_0199] /* CARİ CİNSİ */ ,
sth_cari_kodu AS [msg_S_0200] /* CARİ KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [msg_S_0201] /* CARİ İSMİ */ ,
C.cari_unvan2 AS  [CARİ UNVAN2],
C.cari_temsilci_kodu AS [CARİ TEMSİLCİ KODU], 
SUM(sth_tutar) AS TUTAR,
dbo.fn_StokHarDepoIsmi(MIN(sth_giris_depo_no),MIN(sth_cikis_depo_no),sth_tip) As [msg_S_0159] /* DEPO */ ,
MIN(SHEvrIsim) AS [msg_S_0555] /* EVRAK ADI */ ,
MIN(SHCinsIsim) AS [msg_S_0003] /* CİNSİ */ ,
MIN(SHTipIsim) AS [msg_S_0077] /* TİPİ */ ,
MIN(NIIsim) AS [msg_S_0097] /* N/İ */ ,
COUNT(sth_satirno) AS [msg_S_0404] /* SATIR SAYISI */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(1, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1007] /* GENEL AÇIKLAMA 1 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(2, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1009] /* GENEL AÇIKLAMA 2 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(3, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1010] /* GENEL AÇIKLAMA 3 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(4, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1011] /* GENEL AÇIKLAMA 4 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(5, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1012] /* GENEL AÇIKLAMA 5 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(6, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1013] /* GENEL AÇIKLAMA 6 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(7, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1014] /* GENEL AÇIKLAMA 7 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(8, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1015] /* GENEL AÇIKLAMA 8 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(9, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1016] /* GENEL AÇIKLAMA 9 */,
CASE WHEN (sth_evraktip=3) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 51, 1, 0, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
WHEN (sth_evraktip=4) THEN dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 51, 0, 63, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
ELSE dbo.fn_GetEvrakAciklama(10, 16, sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, '')
END AS [#msg_S_1017] /* GENEL AÇIKLAMA 10 */
FROM  dbo.STOK_HAREKETLERI  WITH (NOLOCK, INDEX=NDX_STOK_HAREKETLERI_02)
LEFT OUTER JOIN CARI_HESAPLAR C ON sth_cari_kodu=C.cari_kod
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Evrak_Isimleri SHEVRAK ON SHEvrNo=sth_evraktip
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Cins_Isimleri  SHCINS  ON SHCinsNo=sth_cins
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Tip_Isimleri   SHTIP   ON SHTipNo=sth_tip
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Normal_Iade_Isimleri        SHNI    ON NINo=sth_normal_iade
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Cins_Isimleri                  ON CCinsNo=sth_cari_cinsi
WHERE ((sth_tarih>=@ilktar) or (@ilktar is NULL)) AND
((sth_tarih<=@sontar) or (@sontar is NULL)) AND
( ( @Depolarstr = '' ) OR
( sth_giris_depo_no in (Select DepoNo from DepoList) AND (sth_tip in (0,2)) ) OR
( sth_cikis_depo_no in (Select DepoNo from DepoList) AND (sth_tip in (1,2)) )     )  AND
( (@EvrakTipleristr = '') or (sth_evraktip in (Select EvrakTipNo from EvrakTipList)) )
GROUP BY sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_cins,sth_normal_iade , sth_cari_cinsi , sth_cari_kodu,C.cari_unvan2,C.cari_temsilci_kodu
ORDER BY sth_tip, sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_cins,sth_normal_iade , sth_cari_cinsi , sth_cari_kodu,C.cari_unvan2,C.cari_temsilci_kodu
)
Başa dön
ozalp Sürükle bırak
Groupie
Groupie


Kayıt tarihi: 10 Kasım 2008
Durum: Çevrimdışı
Puan: 43
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkürler (0) Teşekkürler(0)   Alıntı ozalp Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 28 Eylül 2020 saat 18:02
Teşekkürler
Başa dön
 Cevap Yaz Cevap Yaz
  Konuyu Paylaş   

Foruma Atla Forum Yetkileri Sürükle bırak

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.04
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.

Bu sayfa 0,063 saniyede yüklenmiştir.